DE CE Să TE ABONEZI?

Este singurul concept de acest gen

Platformă informatică automatizată dedicată dezvoltării, implementării, monitorizării, raportării și imbunătățirii Sistemului de Control Intern și Managerial-Soluția E-S.C.I.M. Intră aici Cont demo

Degrevează personalul de atribuțiile implementării

Serviciile de implementare, mentenanță și suport ale Soluției e-S.C.I.M. nu solicită sarcini suplimentare pentru personalul entității. Intră aici

Toate procesele vor fi regularizate și optimizate

Toate activitățile entității vor fi procedurate și repartizate activ pe Organigrama Entității. Intră aici

Abonamente flexibile

Prin modularitatea sa, Soluția e-S.C.I.M., se adresează tuturor entităților publice, indiferent de mărime sau bugetul disponibil. Intră aici

Actualizări permanente

Întreaga documentație implicată în procesul de implementare a sistemului de control este actualizată continuu, în conformitate cu modificările legislative sau cele de structură apărute în cadrul entității. Intră aici

Suport continuu

Utilizatorii Soluției e-S.C.I.M. vor avea partea de suport online continuu, pentru soluționarea impedimentelor pe care le întâlnesc în parcurgerea conținutului sau în utilizarea modulelor acesteia. Intră aici